Үйлдвэрийн аялал

1

Логистик Тээвэр

Далайн тээвэр: Контейнер тээвэрлэлт / Бөөнөөр тээвэрлэх.

Газрын тээвэр: галт тэрэгний тээвэр/чингэлэгийн тээвэр/автомашин тээвэр.

Агаарын тээвэр: Захидлын жишээ.

 • 6
 • 11
 • 5
 • 12
 • 8
 • 10
 • 13
 • 7
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3